Home » Ergotherapie/Ergotherapeut

Ergotherapie/Ergotherapeut

Een Ergotherapie Goes is een beroep in de gezondheidszorg dat zich bezighoudt met de beoordeling, revalidatie en behandeling van mensen met motorische of psychomotorische handicaps. Het is bedoeld voor mensen van alle leeftijden die moeite hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Het doel is hun zelfstandigheid en autonomie, die nodig zijn voor het dagelijkse, beroeps- en gezinsleven, te behouden of te ontwikkelen. Ergotherapie wordt gedefinieerd als onderwijs, heropvoeding, revalidatie, enz. In geval van verwonding, ziekte, stoornis, elk probleem waardoor iemand minder goed in staat is persoonlijke verzorging te geven, zich te verplaatsen, te communiceren… is het absoluut noodzakelijk een beroep te doen op een ergotherapeut.

Wat doet een bezigheidstherapeut?

Een ergotherapeut op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, neurologie, reumatologie en functionele revalidatie helpt menselijke activiteiten op een veilige, autonome en efficiënte manier te handhaven, te herstellen en te verzekeren. Het ergotherapeutisch consult houdt geen bijzondere risico's in voor de patiënt. Ergotherapeuten werken samen met verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, neuropsychologen, logopedisten, psychologen en zelfs maatschappelijk werkers, psychomotorische therapeuten, fysiotherapeuten en artsen. Een Ergotherapie Steenbergen speelt een zeer belangrijke rol bij de revalidatie in een ecologische omgeving, omdat zij de heropvoeding bevordert en zo zorgt voor een terugkeer naar zelfstandigheid in een heropvoedingsomgeving.

De ergotherapie stelt mensen met een beperking dus in staat de activiteiten uit te voeren en te organiseren die zij belangrijk vinden: persoonlijke, academische en professionele ontplooiing, ontwikkeling, ontspanning door middel van vrijetijdsspelletjes, zorg voor zichzelf en anderen. Het bevordert de autonomie van mensen, vergemakkelijkt het behoud van mensen in een leefomgeving die aan hun behoeften en voorkeuren voldoet, stelt mensen in staat een bevredigende levenskwaliteit te hebben en vergemakkelijkt hun integratie in de gemeenschap, dit alles dankzij een ergotherapeut.

hetgedachtenanal

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Terug naar boven